BeFunky-collage (4).jpg
הסיפורים שלנו
מחקר
על התסמונת
זכויות
stoke.png

ספטמבר 2021

חברת סטוק פרסמה תוצאות ראשוניות של הניסוי MONARCH שהיא מבצעת בארה"ב, בו ניתנת מנה אחת של 30 מ"ג או 3 מנות של 10, 20 ו-30 מ"ג בהפרשים של חודש, של אנטיסנס אוליגונוקלאוטיד (STK-001). 
לפי הפרסום:
* לא נצפו אירועים מיוחדים במינון הנוכחי והתרופה נסבלה היטב.
* ב-8 מתוך 11 חולים שקיבלו את התרופה הייתה ירידה בכמות הפרכוסים, כאשר זה היה מובהק יותר בקבוצת הגיל 2-12 מאשר בקבוצת הגיל 13-18.
*  כל המשתתפים החליטו להמשיך בניסוי וימשיכו לקבל את התרופה במינון של 30 מ"ג כל 4 חודשים.
* טרם פורסמו השפעות התרופה על שינוי באיכות החיים ואספקטים אחרים מלבד כמות פרכוסים.
* באנגליה החל הניסוי ב-STK-001 (שם הניסוי "אדמירל"), וחולה ראשון כבר קיבל את התרופה במינון 30 מ"ג, כאשר ישנו אישור לעלות בהדרגה עד 70 מ"ג.

מחזיקים אצבעות! 

חדשות

9b43c05a2651754c21e51a5ad0c6992e.png
9b43c05a2651754c21e51a5ad0c6992e.png
9b43c05a2651754c21e51a5ad0c6992e.png
9b43c05a2651754c21e51a5ad0c6992e.png