top of page
BeFunky-collage (4).jpg

תסמונת דרווה היא אנצפלופתיה התפתחותית ואפילפטית נדירה שמתחילה בינקות ומשפיעה על מגוון תחומים לאורך כל החיים. 
שכיחות התסמונת מוערך בסיכוי של 1:15,700, כאשר רוב החולים נושאים מוטציה בגן תעלת הנתרן SCN1A.
העמותה הישראלית לתסמונת דרווה קמה כדי לקדם מחקר, לתמוך במשפחות ולהעלות מודעות לתסמונת. 
הסיפורים שלנו
מחקר
על התסמונת
זכויות
Facebook_Fintepla-OG-tags_image.jpg

פברואר 2022

התרופה פינטפלה נכנסה לסל התרופות, לטיפול בפרכוסים הנלווים לתסמונת דרווה.
בשלבי הניסוי, התרופה הראתה ירידה משמעותית של כ-50% בכמות הפרכוסים, ובהתאם, נכון להיום, אצל רבים בקבוצה בארץ ניתן לראות שיפור משמעותי עם התרופה.
** התרופה לא תנתן ביחד עם אפידיולוקס.

חדשות

bottom of page